Trafikanalys

trafikanalys

Regleringsbrev Myndighet Trafikanalys Beslutsdatum: Trafikanalys Näringsdepartementet. Anslag och myndigheter: Trafikanalys, Kammarkollegiet, Trafikanalys. Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer. Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. Vidare ska myndigheten ansvara för att samla in, sammanställa och. trafikanalys

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *